Print
Natri hydroxyt 96%

Thông tin cơ bản

Công thức : NaOH 96%
SX-CL-DG : TQ-96%-25Kg
Tính chất
- NaOH là khối tinh thể không màu. Trọng lượng riêng 2,02. Hấp thụ nhanh CO2 và nước của không khí, chảy rữa và biến thành Na2CO3. Nhiệt độ nóng chảy 327,6 ± 0,9oC. Nhiệt độ sôi 1388oC. Dễ tan trong nước, tan nhiều trong rưọu và không tan trong ete.
- NaOH bắn vào da gây bỏng nặng, rơi vào bông, vải, giấy …sẽ bị mục nát. Để hở ra ngoài không khí sẽ hút CO2, tạo thành Na2CO3. NaOH là bazơ mạnh.
Công dụng
-  Dùng trong công nghiệp sản xuất xà phòng, giấy
-  Tẩy vải, sợi, phụ nhuộm in hoa
-  Xử lý dầu mỡ, chế tạo và nạp ắc qui kiềm.
-  Chế biến dược phẩm, thực phẩm
Bao bì, bảo quản, vận chuyển

Chứa trong bao tải, bao PP có lớp PE bên trong. Để xa các loại axít và các sản phẩm có chứa Xellulo.

Khi tiếp xúc trực tiếp phải trang bị phòng hộ lao động, tránh bắn vào mắt, da.

-  Trung Quốc - 25kg

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh  
Phòng kỹ thuật 
PoweredBy NAMROYAL GROUP
Lăng mộ đá