Print
Natri ThioSunfat
Thông tin cơ bản

Natri ThioSunfat

Na2S2O3.5H2O

+ Tính chất

 Nhiệt độ nóng chảy:48,3oC

 - Nhiệt độ sôi : 100oC (Phân huỷ)

 - Độ hoà tan trong nước : 20,9 g / 100ml (20oC)

 Là tinh thể, không màu

+ Công dụng

Khử mùi Zanven

- Xử lý ảnh

- Hoá phân tích

+ Bao bì, bảo quản, vận chuyển

- Chứa trong bao tải, bao PP có lớp PE bên trong

Xuất xứ : Trung Quốc

Trọng lượng  tịnh : 50kg/bao


Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh  
Phòng kỹ thuật 
PoweredBy NAMROYAL GROUP
Lăng mộ đá