Print
POLY ALUMINIUM FERRIC CHLORIDE

  POLY ALUMINIUM FERRIC CHLORIDE
(PAFC)

[ Al2(OH)nCl6-n]m . [Fe2(OH)nCl6-n]m 
Xuất xứ: Việt Nam

Đặc điểm :

Chỉ tiêu

Kết quả

1. Ngoại quan

Dung dịch màu nâu đỏ

2. pH

4

3. Tỷ trọng dung dịch

1,3 ( Bomex = 320)

4. Hàm lượng Al2O3

≥ 30 %

5. Hàm lượng Fe2O3

≥ 20 %

6. Hàm lượng chất không tan trong nước

≤ 0,01 %


Cách sử dụng:

- Điều chỉnh nước sạch, nước thải về pH từ 7 - 9 bằng dung dịch NaOH 30%.

- Cho keo tụ PAFC vào bể chứa, sau đó bơm định lượng vào nước cần xử lý theo lưu lượng đã tính toán tùy thuộc vào từng loại chất lượng nước đã được làm thí nghiệm  (thông thường 1 m3 nước giếng khoan tiêu tốn 0,2 Kg PAFC và 0,2 Kg NaOH 30%).

- Khi keo tụ PAFC được cấp vào nước xử lý, các tạp chất được tách rất nhanh ra khỏi nước xử lý tính bằng Micro giây chuyển thành các hạt polyme keo tụ lại và lắng xuống bể lắng.

- Nước sạch được chuyển sang bể lọc. Sau đó được khử trùng và cấp cho nước sinh hoạt.

- Nước thải : Quy trình xử lý và liều lượng đưa vào xử lý như nước sạch. Khi tạp chất tách khỏi nước lắng xuống, cho dung dịch polime A101 vào khuấy đều, các tạp chất keo tụ chặt lại, xả nước đã xử lý, bùn cho vào ép loại bỏ tạp chất ( 1 m3 nước thải tiêu tốn hết 0,1 kg A101 )

Trên thực tế, trong quá trình vận hành xử lý phụ thuộc vào chất lượng nước mà đưa lượng keo tụ PAFC vào. Do đó , quá trình vận hành cần tiến hành thí nghiệm tính toán để có được kết quả về lượng keo tụ PAFC sử dụng đạt hiệu quả xử lý tốt nhất, giảm giá thành sản xuất.

Đóng gói: 40 kg/can hoặc 280 kg/phy


Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh  
Phòng kỹ thuật 
PoweredBy NAMROYAL GROUP
Lăng mộ đá